Συνεργασία και Συντονισμός Κοινωνικών Φορέων και Υπηρεσιών σε Θέματα Ένταξης Μεταναστών

Key Features

Level: -
Format: -
Duration: -
Language: -
Cost: -
Audience: -

Overview:

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχετε την ευκαιρία να επιμορφωθείτε σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή διοργανωσιακών και διεπιστημονικών συνεργασιών για την προώθηση αποτελεσματικών υπηρεσιών ένταξης των μεταναστευτικών ομάδων σε τοπικές κοινωνίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, θα μπορείτε να λάβετε αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Learning Outcomes:

Coming soon...