Available courses

G4F-MOOC draft course

Συνεργασία και Συντονισμός Κοινωνικών Φορέων και Υπηρεσιών σε Θέματα Ένταξης Μεταναστών

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχετε την ευκαιρία να επιμορφωθείτε σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή διοργανωσιακών και διεπιστημονικών συνεργασιών για την προώθηση αποτελεσματικών υπηρεσιών ένταξης των μεταναστευτικών ομάδων σε τοπικές κοινωνίες.

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχετε την ευκαιρία να επιμορφωθείτε σχετικά με το σχεδιασμό, ...

Building Bridges for Integration

The aim of the Module is to enhance the understanding on issues related to the needs of refugees and migrants. In particular, at the end of this Module, participants will be able to assess when and how the transition from the country of origin to the host country poses risks or opportunities. In addition, participants will be able to develop an integrated approach in order to prevent or address problems arising from this transition and to suggest ways of addressing any problematic situations by supporting the adaptation skills of migrants and refugees, emphasizing in promoting positive attitudes and addressing the negative effects of the transition period.

The aim of the Module is to enhance the understanding on issues related to the needs of refugees and migrants ...

Η προστασία των δικαιωμάτων ευπαθών ομάδων ως μοχλός για το σχεδιασμό νέων πρωτοβουλιών ένταξης: Πρόσφυγες, Μετανάστες, Ρομά

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών ομάδων που συναντάμε στην Κύπρο (με ιδιαίτερη αναφορά στην πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά) καθώς, επίσης, και να μάθετε περισσότερα σχετικά με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην Κύπρο. Επιπλέον, λεπτομερή αναφορά θα λάβει χώρα σε βασικές έννοιες όπως η «διαπολιτισμική επικοινωνία» και ο «διαπολιτισμικός διάλογος».

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, θα μπορείτε να λάβετε αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κοινοτικών Προγραμμάτων

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχεις την ευκαιρία να επιμορφωθείς σχετικά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων παρέμβασης για προώθηση της κοινωνικής αποδοχής και ευαισθητοποίησης σε θέματα μεταναστών.

Το μάθημα αυτό θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τα ενδιαφέροντά σου ως επαγγελματίας κοινοτικής πρακτικής, συνειδητοποιώντας τις βασικές αρχές και αξίες του κοινωνικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της ανάπτυξης κοινοτικών παρεμβάσεων.

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχεις την ευκαιρία να επιμορφωθείς σχετικά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή ...

Εκπαίδευση στην εξ αποστάσεως και μικτή μάθηση

Integrated Strategic Talent Management

Through this training programme,  participants will learn about the modern approach to talent management, understand the significance of a strategic approach to all the facets of Talent Management, including employer branding, Competency Frameworks, formulation of a strategic plan for talent attraction and introduction of employee engagement initiatives.

Κρίσιμες Γνώσεις και Δεξιότητες για Chief Happiness Officers

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα προσφέρει σε Επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και Διευθυντικά Στελέχη τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν καταλυτικά στη διαμόρφωση και προώθηση ενός ευχάριστου και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος. Με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν, θα είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως Chief Happiness Officers και να μεταμορφώσουν θετικά την κουλτούρα του οργανισμού τους.

Introduction to Instructional Design: Make your projects stand out

This video-based training programme, aims to help you in the creation of interactive and engaging eLearning projects and training workshops. Using real-world examples, the programme presents must-know knowledge, introducing you to the basics of Instructional Design.

Internal training

This is the Internal Learning Hub of our team. 

Designing and delivering effective training courses

Welcome to the course “Designing and Delivering Effective Online Courses”. This course will prepare you for understanding the leaning needs of your adult learners and adopting the right approach to designing, developing and delivering your training program.

This course will also prepare you for the certification (sample presentation and exam) by HRDA (ΑΝΑΔ).

Through this course, your participation will involve reviewing presentations, posting on forums and conducting activities relevant to becoming successful in creating and delivering training.

Designing & delivering successful training programs

Did you ever feel that you had some knowledge that you wanted to share in a formal way, either as part of your job or independently, but you didn't do it because you were not confident that you had the skills on how to develop a course, and deliver it in an engaging, exciting, and effective way? Our learner-focused, interactive and practical Train the Trainer course will provide you with the basic skills, tools, strategies, knowledge, confidence, and best practices on how to become an effective and engaging trainer who delivers powerful presentations.

Our learner-focused, interactive and practical Train the Trainer course will provide you with ...

Open Education Series

With a big push around the globe towards (a) leveraging high-quality research for the benefit of society and (b) exiting from the economic crisis, this series brings together global expertise in designing, executing, analyzing and reporting responsible research.

With a big push around the globe towards (a) leveraging high-quality research for the benefit of society and (b) exiting from the economic crisis, this series brings together global expertise in designing, executing, analyzing and reporting responsible research.

Introduction to Biostatistics in Clinical Research (Demo)

This online course consists of 10 modules and provides an introduction to statistical concepts and techniques commonly encountered in medical research. Previous coursework in statistics or experience with statistical software packages are not a requirement.

This course provides an introduction to statistical concepts and techniques commonly   ...

Time Management

Managing effectively your personal or professional time is essential to higher productivity, better efficiency, and less stress that leads to a better quality of life. During the current financial crisis, these qualities have become even more necessary. This course will teach each participant how to organize time, tasks, deliverable, and outcomes by taking into consideration time availability, resources, priorities, issues not under your control, and unexpected distractions. Participants will be able to shift from a crisis management approach to a prioritized workload management. We will share strategies, tools, and best practices that can help improve your planning capacity and help you breathe easier.

Managing effectively your personal or professional time is essential to higher productivity, better efficiency, and less stress that leads to a better quality of life. During the current financial crisis, these qualities have become even more necessary ...