Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κοινοτικών Προγραμμάτων

Key Features

Level: -
Format: -
Duration: -
Language: -
Cost: -
Audience: -

Overview:

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχεις την ευκαιρία να επιμορφωθείς σχετικά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων παρέμβασης για προώθηση της κοινωνικής αποδοχής και ευαισθητοποίησης σε θέματα μεταναστών. Το μάθημα αυτό θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τα ενδιαφέροντά σου ως επαγγελματίας κοινοτικής πρακτικής, συνειδητοποιώντας τις βασικές αρχές και αξίες του κοινωνικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της ανάπτυξης κοινοτικών παρεμβάσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, θα μπορείς να λάβεις αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Learning Outcomes:

Coming soon...