Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχετε την ευκαιρία να επιμορφωθείτε σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή διοργανωσιακών και διεπιστημονικών συνεργασιών για την προώθηση αποτελεσματικών υπηρεσιών ένταξης των μεταναστευτικών ομάδων σε τοπικές κοινωνίες.

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχετε την ευκαιρία να επιμορφωθείτε σχετικά με το σχεδιασμό, ...

The aim of the Module is to enhance the understanding on issues related to the needs of refugees and migrants. In particular, at the end of this Module, participants will be able to assess when and how the transition from the country of origin to the host country poses risks or opportunities. In addition, participants will be able to develop an integrated approach in order to prevent or address problems arising from this transition and to suggest ways of addressing any problematic situations by supporting the adaptation skills of migrants and refugees, emphasizing in promoting positive attitudes and addressing the negative effects of the transition period.

The aim of the Module is to enhance the understanding on issues related to the needs of refugees and migrants ...

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τα χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών ομάδων που συναντάμε στην Κύπρο (με ιδιαίτερη αναφορά στην πληθυσμιακή ομάδα των Ρομά) καθώς, επίσης, και να μάθετε περισσότερα σχετικά με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην Κύπρο. Επιπλέον, λεπτομερή αναφορά θα λάβει χώρα σε βασικές έννοιες όπως η «διαπολιτισμική επικοινωνία» και ο «διαπολιτισμικός διάλογος».

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, θα μπορείτε να λάβετε αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχεις την ευκαιρία να επιμορφωθείς σχετικά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων παρέμβασης για προώθηση της κοινωνικής αποδοχής και ευαισθητοποίησης σε θέματα μεταναστών.

Το μάθημα αυτό θα σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τα ενδιαφέροντά σου ως επαγγελματίας κοινοτικής πρακτικής, συνειδητοποιώντας τις βασικές αρχές και αξίες του κοινωνικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της ανάπτυξης κοινοτικών παρεμβάσεων.

Μέσα από αυτό το μάθημα θα έχεις την ευκαιρία να επιμορφωθείς σχετικά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή ...